Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tyresö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tyresö Andra 15601 18,9% 37,8% 22,3% 21,0% 9,3% 49,4% 50,6% 0,9% 2,4%
Tyresö Första 16475 17,2% 36,9% 21,6% 24,3% 9,2% 48,7% 51,3% 1,1% 1,5%
Tyresö 32076 18,0% 37,3% 21,9% 22,7% 9,2% 49,0% 51,0% 1,0% 2,0%

http://www.val.se