Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 1 1665 17,4% 36,2% 23,3% 23,1% 8,1% 51,6% 48,4% 1,3% 2,4%
Upplands-Bro 2 1453 25,1% 43,3% 20,4% 11,2% 10,1% 49,1% 50,9% 1,0% 2,3%
Upplands-Bro 3 1195 21,7% 33,4% 20,3% 24,7% 7,6% 48,9% 51,1% 2,0% 3,8%
Upplands-Bro 4 1569 16,7% 44,7% 22,0% 16,6% 8,4% 51,8% 48,2% 1,3% 2,2%
Upplands-Bro 5 1909 18,0% 20,8% 24,4% 36,9% 6,1% 46,3% 53,7% 1,3% 1,7%
Upplands-Bro 6 1566 17,0% 42,5% 23,8% 16,7% 9,1% 48,7% 51,3% 1,1% 1,6%
Upplands-Bro 7 1307 20,9% 29,6% 19,7% 29,8% 7,3% 50,2% 49,8% 1,2% 1,5%
Upplands-Bro 8 1209 24,2% 33,9% 19,1% 22,8% 9,3% 50,1% 49,9% 1,2% 1,7%
Upplands-Bro 9 1667 20,3% 31,0% 24,8% 23,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,1% 3,4%
Upplands-Bro 10 1419 18,9% 40,0% 20,9% 20,2% 10,5% 52,4% 47,6% 1,2% 1,5%
Upplands-Bro 11 1424 20,4% 39,0% 22,8% 17,8% 9,8% 49,2% 50,8% 1,1% 2,2%
Upplands-Bro 12 1243 14,4% 36,1% 31,1% 18,3% 8,0% 54,4% 45,6% 1,1% 2,6%
Upplands-Bro 17626 19,4% 35,6% 22,8% 22,1% 8,4% 50,0% 50,0% 1,2% 2,2%

http://www.val.se