Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nykvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gammeltorp-Hökmossen 1657 17,7% 33,6% 23,2% 25,5% 8,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,4%
Lillhaga-Sandtorp 1368 15,6% 41,2% 21,6% 21,6% 9,9% 49,9% 50,1% 0,4% 1,2%
Stensborg-Brokvarn 1318 16,2% 42,1% 19,5% 22,2% 9,5% 49,2% 50,8% 0,4% 0,8%
Taxinge 1123 13,0% 43,3% 25,5% 18,3% 5,5% 52,1% 47,9% 1,5% 0,5%
Turinge 1420 15,4% 33,9% 27,4% 23,4% 8,0% 50,4% 49,6% 1,1% 1,7%
Nykvarn 6886 15,7% 38,4% 23,4% 22,5% 8,4% 50,3% 49,7% 0,8% 1,2%

http://www.val.se