Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby Västra 25433 15,5% 36,4% 23,2% 24,9% 8,4% 49,2% 50,8% 1,0% 3,7%
Täby Östra 23637 17,3% 32,9% 22,8% 27,1% 8,3% 48,1% 51,9% 1,0% 3,0%
Täby 49070 16,4% 34,7% 23,0% 26,0% 8,4% 48,7% 51,3% 1,0% 3,3%

http://www.val.se