Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sollentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sollentuna Andra 25096 18,6% 35,9% 24,1% 21,4% 9,2% 48,9% 51,1% 1,0% 2,3%
Sollentuna Första 23234 17,0% 38,0% 22,7% 22,3% 7,9% 49,0% 51,0% 1,0% 3,4%
Sollentuna 48330 17,8% 36,9% 23,4% 21,9% 8,6% 49,0% 51,0% 1,0% 2,8%

http://www.val.se