Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje Andra 30810 20,1% 35,1% 22,8% 22,0% 8,6% 50,2% 49,8% 1,5% 1,9%
Södertälje Första 30846 22,0% 32,0% 22,8% 23,2% 9,1% 49,6% 50,4% 0,8% 2,3%
Södertälje 61656 21,1% 33,5% 22,8% 22,6% 8,8% 49,9% 50,1% 1,2% 2,1%

http://www.val.se