Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Västra 34023 18,4% 37,3% 22,4% 21,9% 7,5% 47,9% 52,1% 1,2% 2,4%
Nacka Östra 33436 16,5% 38,5% 23,5% 21,5% 8,5% 49,0% 51,0% 1,1% 3,5%
Nacka 67459 17,5% 37,9% 22,9% 21,7% 8,0% 48,5% 51,5% 1,2% 3,0%

http://www.val.se