Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sundbyberg 14859 22,6% 41,0% 20,6% 15,8% 8,1% 49,3% 50,7% 1,0% 3,5%
Södra Sundbyberg 16225 22,1% 36,8% 21,7% 19,5% 5,1% 49,2% 50,8% 0,9% 2,4%
Sundbyberg 31084 22,3% 38,8% 21,1% 17,7% 6,5% 49,2% 50,8% 1,0% 2,9%

http://www.val.se