Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solna Norra 27808 22,8% 39,0% 19,9% 18,3% 5,9% 48,8% 51,2% 1,3% 4,5%
Solna Södra 27336 19,6% 36,1% 20,2% 24,0% 5,5% 48,5% 51,5% 1,1% 2,4%
Solna 55144 21,2% 37,6% 20,0% 21,2% 5,7% 48,6% 51,4% 1,2% 3,4%

http://www.val.se