Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidingö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lidingö Andra 17192 15,5% 33,7% 23,7% 27,0% 7,2% 47,5% 52,5% 1,1% 5,0%
Lidingö Första 16484 16,0% 32,6% 23,2% 28,2% 7,9% 46,9% 53,1% 1,1% 3,4%
Lidingö 33676 15,8% 33,2% 23,5% 27,6% 7,5% 47,2% 52,8% 1,1% 4,2%

http://www.val.se