Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vaxholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1353 15,4% 27,0% 21,7% 35,8% 7,5% 44,9% 55,1% 0,7% 1,4%
Vaxholm Nordost 1097 15,4% 41,3% 26,8% 16,5% 10,7% 50,5% 49,5% 0,9% 3,6%
Vaxholm Norr 1502 9,9% 60,7% 18,6% 10,9% 6,0% 50,5% 49,5% 0,6% 1,9%
Vaxholm Sydost 1467 11,5% 22,6% 26,9% 39,1% 5,8% 48,2% 51,8% 1,0% 2,5%
Vaxholm Väst 1671 18,0% 31,1% 25,7% 25,3% 8,1% 49,4% 50,6% 1,3% 2,5%
Vaxholm Öst 1109 14,3% 36,8% 26,1% 22,7% 9,0% 51,3% 48,7% 0,5% 2,5%
Vaxholm 8199 14,1% 36,4% 24,1% 25,3% 7,7% 49,1% 50,9% 0,9% 2,4%

http://www.val.se