Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje Andra 17977 16,1% 26,0% 26,5% 31,3% 7,8% 50,6% 49,4% 0,6% 1,5%
Norrtälje Första 27620 17,5% 26,9% 23,5% 32,1% 7,7% 49,3% 50,7% 0,5% 1,4%
Norrtälje 45597 17,0% 26,6% 24,7% 31,8% 7,8% 49,8% 50,2% 0,6% 1,4%

http://www.val.se