Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sigtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sigtuna Andra 14185 23,8% 35,1% 22,3% 18,8% 9,4% 49,9% 50,1% 1,1% 3,0%
Sigtuna Första 15963 17,8% 35,1% 23,8% 23,4% 8,6% 49,0% 51,0% 0,8% 3,2%
Sigtuna 30148 20,7% 35,1% 23,1% 21,2% 9,0% 49,4% 50,6% 1,0% 3,1%

http://www.val.se