Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Håbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1283 18,9% 36,4% 21,7% 23,0% 8,1% 50,0% 50,0% 1,1% 1,1%
Eneby 1759 18,0% 35,2% 20,5% 26,3% 8,9% 50,0% 50,0% 1,0% 1,2%
Fånäs 1150 16,9% 31,9% 23,9% 27,3% 9,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%
Mansängen 1119 24,4% 33,8% 18,9% 23,0% 11,2% 46,4% 53,6% 0,7% 2,9%
Råby 1716 14,9% 40,6% 26,9% 17,7% 8,2% 52,4% 47,6% 0,9% 2,6%
Skokloster 1565 17,6% 39,2% 25,9% 17,3% 10,0% 54,4% 45,6% 1,2% 1,9%
Skörby 1598 17,1% 49,7% 18,3% 15,0% 9,4% 50,8% 49,2% 0,9% 0,4%
Västerängen 1798 16,8% 28,2% 17,7% 37,3% 6,8% 48,0% 52,0% 1,1% 1,8%
Åsenområdet 1273 16,5% 35,3% 24,0% 24,1% 9,3% 51,2% 48,8% 1,3% 1,8%
Övergran 1387 16,7% 36,0% 28,8% 18,6% 6,0% 52,6% 47,4% 1,2% 1,7%
Håbo kommun 14648 17,6% 36,8% 22,6% 23,1% 8,6% 50,6% 49,4% 1,0% 1,7%

http://www.val.se