Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1363 14,5% 29,7% 27,7% 28,1% 8,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,7%
Gårdskär 482 9,3% 23,2% 32,6% 34,9% 3,9% 50,4% 49,6% 0,2% 0,8%
Jungfruholmen 1425 18,0% 29,3% 24,1% 28,5% 8,1% 51,4% 48,6% 0,6% 1,1%
Skutskärs Centrum 1716 16,9% 28,3% 23,5% 31,4% 7,4% 48,8% 51,2% 0,2% 1,3%
Älvkarleö bruk-Marma 725 13,4% 31,6% 29,0% 26,1% 5,9% 53,0% 47,0% 0,4% 0,4%
Östanån 1348 14,3% 30,3% 24,9% 30,5% 7,9% 49,3% 50,7% 0,1% 0,4%
Älvkarleby kommun 7059 15,3% 29,2% 25,9% 29,7% 7,4% 50,6% 49,4% 0,3% 0,8%

http://www.val.se