Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alsike 2114 13,9% 65,7% 13,3% 7,1% 6,6% 50,3% 49,7% 1,4% 1,1%
Centrala Knivsta 1573 19,6% 34,1% 20,3% 26,1% 8,2% 46,3% 53,7% 1,5% 2,1%
Husby-Långhundra 857 15,8% 31,6% 30,5% 22,2% 6,8% 53,3% 46,7% 0,5% 1,1%
Lagga-Östuna 1189 13,5% 36,9% 29,4% 20,2% 6,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,6%
Södra Knivsta 1526 24,1% 37,0% 22,4% 16,4% 10,7% 50,9% 49,1% 1,3% 1,5%
Vassunda 950 15,4% 32,8% 29,1% 22,7% 7,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,0%
Västra Knivsta 1424 16,3% 36,4% 24,9% 22,4% 7,4% 48,6% 51,4% 0,5% 2,0%
Östra Knivsta 1354 15,1% 35,2% 25,6% 24,1% 9,6% 48,4% 51,6% 1,0% 3,2%
Knivsta kommun 10987 16,8% 41,0% 23,0% 19,1% 8,0% 49,9% 50,1% 1,0% 1,8%

http://www.val.se