Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Heby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1169 20,2% 30,4% 24,2% 25,2% 9,8% 52,4% 47,6% 0,4% 1,0%
Morgongåva 1881 18,1% 29,8% 25,1% 27,0% 8,6% 50,1% 49,9% 0,5% 1,0%
Tärnsjö 1710 16,0% 24,2% 27,9% 32,0% 7,6% 50,8% 49,2% 0,5% 0,9%
Västerlövsta Västra - Enåker 1826 15,6% 25,1% 28,4% 30,9% 7,4% 50,5% 49,5% 1,0% 1,3%
Västerlövsta Östra - Huddunge 1761 17,3% 25,4% 25,8% 31,5% 8,0% 50,9% 49,1% 0,2% 0,5%
Östervåla 2225 18,6% 23,1% 27,1% 31,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,3% 0,8%
Heby 10572 17,5% 26,0% 26,6% 29,9% 8,3% 51,0% 49,0% 0,5% 0,9%

http://www.val.se