Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uppsala Mellersta 52106 32,3% 28,8% 18,5% 20,3% 9,5% 47,5% 52,5% 0,9% 3,1%
Uppsala Västra 52270 25,2% 32,6% 22,2% 20,0% 10,8% 49,2% 50,8% 0,9% 2,3%
Uppsala Östra 53364 20,3% 33,8% 23,0% 22,9% 8,5% 48,7% 51,3% 0,6% 2,0%
Uppsala 157740 25,9% 31,8% 21,2% 21,1% 9,6% 48,5% 51,5% 0,8% 2,5%

http://www.val.se