Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enköpings Norra 15517 20,1% 29,4% 24,3% 26,2% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 1,3%
Enköpings Södra 15904 17,3% 31,5% 24,1% 27,1% 8,4% 49,9% 50,1% 0,5% 1,4%
Enköping 31421 18,7% 30,4% 24,2% 26,6% 8,3% 49,8% 50,2% 0,5% 1,3%

http://www.val.se