Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda tätort 1708 20,4% 30,5% 21,3% 27,8% 8,7% 48,2% 51,8% 0,2% 0,5%
Alunda-Ekeby 1574 16,3% 29,5% 30,4% 23,7% 7,6% 52,8% 47,2% 0,3% 0,6%
Ed 1177 14,5% 27,5% 26,3% 31,6% 7,1% 52,4% 47,6% 0,7% 1,0%
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1288 16,8% 27,1% 26,0% 30,0% 9,2% 51,8% 48,2% 0,9% 0,5%
Gimo Västra 1300 21,6% 26,6% 21,9% 29,8% 9,5% 48,8% 51,2% 0,8% 1,8%
Gräsö 594 9,1% 22,1% 26,9% 41,9% 5,1% 54,9% 45,1% 0,7% 0,8%
Hargshamn 680 10,9% 21,5% 30,4% 37,2% 5,3% 54,7% 45,3% 0,6% 1,0%
Kristinelund 1554 20,1% 29,7% 25,6% 24,6% 8,0% 50,1% 49,9% 0,1% 1,2%
Norrskedika-Valö-Forsmark 1131 15,1% 24,8% 30,9% 29,2% 7,5% 53,6% 46,4% 0,3% 0,7%
Söderön 514 11,1% 18,9% 34,0% 36,0% 5,4% 53,3% 46,7%   1,6%
Öregrund 1566 13,5% 23,9% 25,9% 36,7% 6,8% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Österbybruk, Dannemora-Film 1546 19,1% 28,1% 24,9% 27,9% 8,7% 52,1% 47,9% 0,7% 1,1%
Österbybruk-Morkarla 1279 20,6% 26,5% 24,2% 28,6% 9,0% 51,1% 48,9% 0,9% 0,5%
Östhammars centrum 1136 19,1% 19,4% 19,8% 41,7% 6,8% 45,3% 54,7% 0,1% 1,6%
Östhammars kommun 17047 17,2% 26,3% 25,7% 30,8% 7,8% 51,0% 49,0% 0,5% 1,0%

http://www.val.se