Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1086 12,3% 31,3% 26,9% 29,5% 6,1% 49,4% 50,6% 0,7% 1,2%
Dansut 1429 16,0% 32,5% 25,9% 25,6% 7,7% 50,8% 49,2% 0,6% 0,8%
Freja 1228 16,9% 33,6% 24,0% 25,5% 9,3% 48,1% 51,9% 0,8% 1,8%
Frönäs 1077 16,5% 37,3% 25,7% 20,4% 8,2% 51,9% 48,1% 0,6% 0,6%
Gnesta Centralt 1526 19,8% 27,2% 19,1% 33,9% 8,3% 45,7% 54,3% 0,7% 0,9%
Gryt 740 11,8% 25,0% 30,4% 32,8% 5,5% 50,9% 49,1% 1,2% 1,6%
Gåsinge-Dillnäs 893 11,2% 28,8% 30,0% 30,0% 5,2% 52,0% 48,0% 1,3% 1,3%
Gnesta 7979 15,5% 31,0% 25,3% 28,2% 7,4% 49,5% 50,5% 0,8% 1,1%

http://www.val.se