Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyköpings Norra 13051 17,2% 29,8% 23,2% 29,8% 7,4% 48,6% 51,4% 0,4% 1,4%
Nyköpings Västra 14527 17,2% 29,8% 24,9% 28,1% 7,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,4%
Nyköpings Östra 13697 17,3% 27,5% 23,6% 31,5% 7,5% 49,0% 51,0% 0,6% 1,6%
Nyköping 41275 17,2% 29,1% 23,9% 29,8% 7,5% 48,9% 51,1% 0,5% 1,5%

http://www.val.se