Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oxelösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalgången 1513 10,8% 26,8% 28,9% 33,6% 5,9% 50,5% 49,5% 0,9% 1,1%
Danvik 1089 12,3% 29,4% 30,4% 27,9% 7,4% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%
Frösäng 1108 15,1% 18,4% 20,3% 46,2% 5,6% 48,8% 51,2% 0,6% 0,9%
Norra innerstaden 1286 21,0% 22,4% 24,0% 32,6% 7,9% 55,1% 44,9% 1,6% 2,7%
Peterslund 1243 14,5% 35,9% 21,6% 28,1% 7,2% 50,4% 49,6% 0,8% 1,4%
Sunda 1366 10,5% 27,2% 23,5% 38,8% 4,7% 48,4% 51,6% 0,8% 0,9%
Södra innerstaden 1416 17,7% 23,6% 25,6% 33,1% 7,5% 51,1% 48,9% 0,7% 1,7%
Oxelösund 9021 14,5% 26,2% 25,0% 34,3% 6,6% 50,7% 49,3% 0,9% 1,5%

http://www.val.se