Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1129 13,3% 23,6% 31,3% 31,9% 6,6% 50,7% 49,3% 0,2% 1,9%
Flens norra 1369 12,6% 23,1% 23,0% 41,3% 6,2% 47,5% 52,5% 0,7% 0,9%
Flens södra 1232 20,1% 27,8% 26,1% 26,0% 10,1% 49,0% 51,0% 0,6% 1,8%
Flens västra 1284 15,1% 22,7% 28,5% 33,6% 7,9% 50,5% 49,5% 0,5% 2,4%
Flens östra 971 14,9% 27,8% 26,8% 30,5% 7,6% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%
Helgesta-Hyltinge 1468 10,2% 20,6% 31,0% 38,2% 5,4% 52,1% 47,9% 0,9% 0,9%
Hälleforsnäs 1238 11,4% 26,2% 26,4% 36,0% 6,6% 50,3% 49,7% 1,2% 0,8%
Malmköpings inre 996 14,0% 27,0% 19,3% 39,8% 6,7% 46,5% 53,5% 0,5% 0,8%
Malmköpings yttre 1433 12,3% 25,3% 29,8% 32,6% 6,0% 51,4% 48,6% 1,1% 1,0%
Mellösa 892 12,6% 27,1% 27,8% 32,5% 6,2% 51,2% 48,8% 0,6% 0,7%
Flen 12012 13,6% 24,9% 27,2% 34,4% 6,9% 50,1% 49,9% 0,7% 1,2%

http://www.val.se