Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katrineholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katrineholms Andra 12626 19,0% 27,7% 24,3% 29,0% 8,2% 48,9% 51,1% 0,4% 1,1%
Katrineholms Första 12456 17,5% 28,0% 25,1% 29,4% 7,9% 49,5% 50,5% 0,3% 1,7%
Katrineholm 25082 18,3% 27,8% 24,7% 29,2% 8,1% 49,2% 50,8% 0,4% 1,4%

http://www.val.se