Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strängnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strängnäs Västra 12370 17,5% 28,1% 23,5% 30,8% 7,5% 48,7% 51,3% 0,6% 1,8%
Strängnäs Östra 13019 14,4% 35,0% 25,3% 25,4% 7,3% 49,9% 50,1% 0,6% 1,4%
Strängnäs 25389 15,9% 31,6% 24,4% 28,0% 7,4% 49,3% 50,7% 0,6% 1,6%

http://www.val.se