Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1794 13,8% 25,5% 23,0% 37,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,7% 1,2%
Trosa Västra 1803 11,3% 27,0% 24,2% 37,5% 5,9% 48,1% 51,9% 0,6% 1,4%
Trosa Östra 1362 15,5% 37,4% 24,2% 22,9% 8,1% 49,6% 50,4% 0,8% 2,1%
Vagnhärad Centralt 1090 21,2% 32,4% 21,4% 25,0% 9,6% 49,4% 50,6% 0,8% 1,1%
Vagnhärad Norra 1204 16,5% 32,7% 26,0% 24,8% 7,9% 49,3% 50,7% 0,4% 1,8%
Vagnhärad Södra 934 18,8% 34,9% 27,8% 18,4% 10,0% 52,6% 47,4% 0,7% 2,9%
Västerljung 801 15,0% 30,7% 32,0% 22,3% 9,4% 51,1% 48,9% 0,6% 0,7%
Trosa 8988 15,5% 30,8% 24,9% 28,8% 8,0% 49,5% 50,5% 0,7% 1,6%

http://www.val.se