Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ödeshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alvastra 981 11,4% 28,3% 31,6% 28,6% 5,8% 50,8% 49,2% 0,8% 1,0%
Fridtjuv Berg 1227 18,1% 24,6% 22,4% 34,9% 8,5% 50,4% 49,6% 0,6% 0,6%
Holaveden 627 12,0% 28,9% 29,2% 30,0% 5,9% 49,9% 50,1% 1,8% 0,5%
Lysing 1239 14,7% 27,0% 21,5% 36,8% 8,3% 47,9% 52,1% 0,4% 1,0%
Ödeshögs Kommun 4074 14,5% 26,9% 25,4% 33,2% 7,4% 49,7% 50,3% 0,8% 0,8%

http://www.val.se