Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ydre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Asby 410 14,9% 22,9% 27,1% 35,1% 7,3% 50,5% 49,5% 0,2% 0,5%
Sund-Svinhult-Norra Vi 1213 14,2% 23,1% 24,2% 38,5% 5,2% 49,8% 50,2% 1,1% 1,0%
Torpa 742 14,0% 29,8% 25,7% 30,5% 7,8% 51,3% 48,7% 0,3% 0,9%
Västra Ryd 520 12,7% 26,7% 31,3% 29,2% 5,2% 53,5% 46,5% 1,5% 0,8%
Ydre Kommun 2885 14,0% 25,4% 26,3% 34,3% 6,2% 51,0% 49,0% 0,8% 0,9%

http://www.val.se