Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Boxholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boxholm Västra m fl 1602 19,9% 31,2% 24,2% 24,7% 9,6% 51,2% 48,8% 0,1% 0,9%
Boxholm Östra-Malexander-Blåvik 1486 12,6% 23,6% 24,7% 39,2% 5,3% 50,8% 49,2% 0,6% 0,7%
Strålsnäs-Åsbo-Ekeby-Rinna 1081 15,7% 29,2% 28,7% 26,4% 7,6% 51,9% 48,1% 0,3% 1,2%
Boxholms Kommun 4169 16,2% 28,0% 25,5% 30,3% 7,5% 51,3% 48,7% 0,3% 0,9%

http://www.val.se