Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åtvidaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björsäter-Yxnerum 709 12,8% 34,0% 25,8% 27,4% 7,1% 51,8% 48,2% 0,6% 0,7%
Djurgården 1125 14,9% 20,8% 22,5% 41,8% 7,4% 47,6% 52,4% 0,2% 0,7%
Edberga 1185 15,5% 24,9% 21,5% 38,1% 8,2% 48,7% 51,3% 0,3% 1,6%
Eksätter 1276 20,4% 29,2% 22,7% 27,7% 8,8% 52,3% 47,7%   1,0%
Grebo-Värna 1260 14,6% 39,7% 26,1% 19,6% 7,2% 50,2% 49,8% 0,2% 1,0%
Gärdserum 554 12,5% 24,5% 31,2% 31,8% 7,6% 53,2% 46,8% 0,7% 0,4%
Hannäs 400 14,8% 23,8% 32,0% 29,5% 6,2% 55,0% 45,0% 0,2% 1,2%
Nygård 1210 15,0% 25,3% 21,2% 38,5% 7,9% 49,8% 50,2% 0,3% 0,7%
Villahagen 1406 14,6% 33,9% 26,3% 25,2% 7,4% 49,9% 50,1% 0,3% 2,2%
Åtvidabergs Kommun 9125 15,4% 29,1% 24,5% 31,0% 7,7% 50,4% 49,6% 0,3% 1,1%

http://www.val.se