Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valdemarsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 732 7,9% 15,2% 29,8% 47,1% 3,8% 52,7% 47,3% 0,8% 1,5%
Gusum 1360 14,0% 27,4% 28,5% 30,1% 7,0% 52,6% 47,4% 0,3% 1,0%
Ringarum 1113 14,9% 29,4% 26,8% 28,9% 7,8% 50,5% 49,5% 0,5% 1,4%
Tryserum-Östra Ed 719 11,8% 23,8% 29,6% 34,8% 6,7% 50,8% 49,2% 0,6% 1,7%
Valdemarsvik 1 1391 12,3% 22,7% 22,3% 42,7% 5,2% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Valdemarsvik 2 921 15,1% 23,7% 27,3% 34,0% 7,7% 49,9% 50,1% 0,3% 0,4%
Valdemarsviks Kommun 6236 13,0% 24,3% 26,9% 35,8% 6,4% 50,7% 49,3% 0,4% 1,2%

http://www.val.se