Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Linköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Linköping Nordost 41126 19,5% 33,7% 21,6% 25,2% 8,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Linköping Nordväst 37741 30,8% 29,5% 19,7% 20,0% 12,7% 51,6% 48,4% 0,4% 2,3%
Linköping Sydväst 37070 25,4% 31,7% 21,2% 21,7% 9,8% 50,0% 50,0% 0,5% 1,8%
Linköping 115937 25,0% 31,7% 20,9% 22,4% 10,2% 50,4% 49,6% 0,4% 1,9%

http://www.val.se