Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrköpings norra valkrets 51312 24,6% 31,3% 21,2% 22,8% 9,2% 49,5% 50,5% 0,4% 1,9%
Norrköpings södra valkrets 50908 17,7% 32,1% 23,6% 26,6% 8,2% 48,9% 51,1% 0,4% 1,5%
Norrköping 102220 21,2% 31,7% 22,4% 24,7% 8,7% 49,2% 50,8% 0,4% 1,7%

http://www.val.se