Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alboga 1215 18,8% 35,4% 20,4% 25,4% 8,6% 45,9% 54,1% 0,6% 0,8%
Bossgård 1358 14,5% 25,0% 21,0% 39,5% 6,7% 43,8% 56,2% 0,4% 1,2%
Drothem 1589 15,8% 33,6% 29,6% 21,0% 8,4% 51,9% 48,1% 0,4% 0,7%
Sankt Anna-Börrum 679 6,6% 14,3% 32,5% 46,5% 3,4% 53,6% 46,4% 0,1% 1,2%
Skällvik-Mogata 1110 12,4% 29,0% 31,8% 26,8% 6,8% 53,2% 46,8% 0,1% 1,2%
Skönberga 1484 16,8% 30,9% 26,0% 26,3% 7,7% 49,6% 50,4% 0,2% 1,2%
S:t Laurentii 1493 16,5% 25,1% 22,5% 36,0% 8,2% 46,5% 53,5% 0,3% 1,3%
Västra Husby-Gårdeby 1500 14,2% 38,3% 24,6% 22,9% 7,9% 51,8% 48,2% 0,6% 0,6%
Östra Ryd 798 14,3% 34,8% 26,4% 24,4% 7,5% 51,0% 49,0% 0,3% 1,0%
Söderköpings Kommun 11226 15,0% 30,3% 25,7% 29,0% 7,5% 49,4% 50,6% 0,4% 1,0%

http://www.val.se