Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vadstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1399 12,3% 24,5% 25,4% 37,8% 6,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,0%
Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl 873 14,2% 23,4% 26,9% 35,5% 7,2% 50,9% 49,1% 1,1% 0,8%
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1401 15,9% 32,1% 27,1% 24,9% 9,6% 51,2% 48,8% 0,3% 1,1%
Innerstaden 1189 11,6% 18,2% 23,8% 46,4% 5,7% 44,3% 55,7% 0,3% 2,3%
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1220 17,2% 19,9% 23,2% 39,7% 7,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,1%
Vadstena Kommun 6082 14,3% 23,9% 25,2% 36,6% 7,2% 48,3% 51,7% 0,4% 1,3%

http://www.val.se