Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mjölby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dacke-Egebybacken 1234 18,6% 18,6% 18,2% 44,6% 6,5% 48,0% 52,0% 0,4% 1,9%
Eldlösa 1331 16,2% 37,5% 27,3% 18,9% 9,0% 51,2% 48,8% 0,1% 1,2%
Högby 1373 17,2% 28,6% 24,0% 30,2% 8,9% 49,7% 50,3% 0,1% 1,1%
Lagman 1036 33,5% 28,5% 20,0% 18,1% 11,5% 52,8% 47,2% 0,3% 0,6%
Mantorps centrum mfl 1273 13,7% 34,0% 19,9% 32,4% 8,1% 47,4% 52,6%   0,5%
Normlösa mfl 742 16,2% 33,2% 29,1% 21,6% 6,7% 51,6% 48,4% 0,8% 1,3%
Norrgården-Albacken mfl 1205 19,8% 25,7% 21,5% 32,9% 6,3% 51,0% 49,0%   1,5%
Skänninge centrum-Hattorp 1041 18,3% 27,7% 24,2% 29,9% 7,7% 49,8% 50,2% 0,4% 1,2%
Skänninge landsbygd 979 18,8% 33,8% 25,3% 22,1% 9,3% 50,1% 49,9% 0,6% 1,0%
Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden 1321 15,7% 27,6% 21,2% 35,5% 6,5% 48,2% 51,8%   0,7%
Sya-Västra Harg-Östra Tollstad 1199 15,0% 35,6% 27,6% 21,8% 7,3% 51,3% 48,7% 0,6% 0,9%
Vasastaden 1006 22,3% 31,7% 21,7% 24,4% 10,6% 47,4% 52,6% 0,2% 0,8%
Veta 1047 14,9% 39,5% 26,2% 19,4% 8,4% 50,8% 49,2% 0,3% 1,3%
Viby 1204 14,9% 43,0% 21,6% 20,5% 7,1% 49,7% 50,3%   1,0%
Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla 1228 14,8% 29,4% 27,6% 28,2% 7,7% 52,5% 47,5% 0,2% 0,5%
Västra Lundby 1101 19,4% 26,1% 18,9% 35,6% 9,0% 50,2% 49,8% 0,2% 0,6%
Västra Lund-Trojenborg 1159 15,4% 31,2% 19,6% 33,7% 8,3% 49,2% 50,8% 0,1% 0,9%
Östra Lundby mfl 1147 20,1% 39,0% 22,2% 18,7% 9,5% 50,8% 49,2% 0,4% 1,1%
Mjölby Kommun 20626 17,9% 31,6% 23,0% 27,5% 8,2% 50,0% 50,0% 0,2% 1,0%

http://www.val.se