Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Aneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1750 19,1% 25,7% 21,1% 34,1% 8,5% 49,1% 50,9% 0,4% 0,9%
Aneby Västra 1818 17,2% 28,7% 30,6% 23,5% 7,6% 51,9% 48,1% 0,8% 0,8%
Aneby Östra 1466 17,3% 27,4% 29,0% 26,3% 7,8% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Aneby 5034 17,9% 27,3% 26,8% 28,0% 8,0% 51,1% 48,9% 0,6% 0,9%

http://www.val.se