Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mullsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1444 15,1% 29,1% 19,1% 36,7% 7,1% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%
Mullsjö 2 1511 20,4% 34,0% 25,4% 20,2% 9,3% 48,2% 51,8% 0,5% 0,5%
Mullsjö 3 934 16,0% 28,7% 29,4% 25,9% 7,3% 52,8% 47,2% 0,7% 1,2%
Mullsjö 4 1499 15,8% 29,8% 20,8% 33,6% 7,5% 49,9% 50,1% 0,3% 0,5%
Mullsjö 5388 16,9% 30,6% 23,1% 29,3% 7,9% 49,7% 50,3% 0,4% 0,8%

http://www.val.se