Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Habo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bränninge 1808 12,9% 48,3% 19,0% 19,7% 6,0% 50,2% 49,8% 0,2% 0,9%
Gunnarsbo 1525 16,8% 32,1% 19,4% 31,7% 7,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,1%
Gustav Adolf-Brandstorp 1249 16,3% 32,0% 27,6% 24,0% 5,5% 50,8% 49,2% 0,2% 1,1%
Kråkeryd 1013 15,0% 47,5% 26,7% 10,9% 6,8% 48,7% 51,3%   0,7%
Kyrkbyn-Furusjö 1059 17,6% 31,6% 29,8% 21,0% 9,3% 53,2% 46,8% 0,4% 0,8%
Kärr 1361 14,0% 35,1% 21,5% 29,5% 8,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,2%
Habo 8015 15,2% 38,2% 23,2% 23,4% 7,0% 50,0% 50,0% 0,2% 1,0%

http://www.val.se