Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vaggeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum 1 940 16,7% 39,9% 25,5% 17,9% 8,4% 50,5% 49,5% 0,2% 1,2%
Byarum 2 1359 23,1% 33,3% 21,6% 22,0% 9,1% 51,2% 48,8% 0,3% 1,3%
Byarum 3 1537 14,7% 27,8% 21,3% 36,1% 6,1% 48,0% 52,0% 0,4% 0,3%
Byarum-Bondstorp 927 10,8% 34,8% 30,4% 23,9% 4,6% 52,8% 47,2% 0,4% 0,8%
Svenarum 906 16,1% 30,6% 25,9% 27,4% 4,6% 51,8% 48,2% 0,7% 2,0%
Tofteryd 1 1702 17,9% 33,8% 23,6% 24,8% 7,9% 50,5% 49,5% 0,6% 1,1%
Tofteryd 2 1685 19,9% 27,5% 24,3% 28,3% 9,2% 48,5% 51,5% 0,4% 1,6%
Åker-Hagshult 880 15,3% 30,0% 29,1% 25,6% 6,6% 51,9% 48,1% 1,6% 1,1%
Vaggeryd 9936 17,3% 31,8% 24,6% 26,3% 7,3% 50,3% 49,7% 0,5% 1,1%

http://www.val.se