Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34785 21,7% 32,9% 21,9% 23,5% 9,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33574 25,1% 31,0% 19,7% 24,1% 9,9% 48,3% 51,7% 0,4% 1,6%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32495 19,3% 31,8% 22,6% 26,4% 8,6% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%
Jönköping 100854 22,0% 31,9% 21,4% 24,6% 9,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,6%

http://www.val.se