Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nässjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö landsbygd 9129 15,7% 29,8% 25,3% 29,1% 7,9% 51,1% 48,9% 0,5% 0,8%
Nässjö tätort 13256 19,6% 28,2% 23,8% 28,5% 8,7% 49,2% 50,8% 0,3% 1,0%
Nässjö 22385 18,0% 28,8% 24,4% 28,7% 8,4% 49,9% 50,1% 0,4% 1,0%

http://www.val.se