Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo centralort 16110 18,6% 31,9% 23,4% 26,1% 8,1% 48,6% 51,4% 0,4% 1,4%
Värnamo övriga orter 9320 15,6% 29,1% 27,7% 27,5% 7,6% 50,9% 49,1% 0,7% 1,1%
Värnamo 25430 17,5% 30,9% 25,0% 26,6% 7,9% 49,5% 50,5% 0,5% 1,2%

http://www.val.se