Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vetlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda-Skede 1840 16,6% 28,2% 26,5% 28,6% 8,4% 51,4% 48,6% 0,9% 1,5%
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 1509 17,4% 29,7% 26,5% 26,4% 7,6% 52,5% 47,5% 0,7% 1,2%
Brunnsgård 1465 19,0% 28,6% 19,6% 32,8% 8,7% 47,7% 52,3% 0,2% 0,9%
Bäckseda 2137 12,9% 38,3% 25,6% 23,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%
Ekenässjön 1278 15,8% 28,6% 23,1% 32,6% 8,4% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%
Karlslund 1485 24,1% 29,5% 21,3% 25,1% 10,4% 49,6% 50,4% 0,1% 2,5%
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1548 15,8% 26,9% 27,2% 30,2% 7,8% 50,4% 49,6% 0,5% 0,8%
Lannaskede-Fröderyd 1414 14,2% 28,2% 23,5% 34,1% 7,4% 50,4% 49,6% 1,2% 1,1%
Mellangården 1675 16,5% 23,0% 23,1% 37,4% 7,6% 47,8% 52,2% 0,1% 1,3%
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 985 15,6% 26,9% 28,6% 28,8% 8,2% 52,1% 47,9% 1,0% 0,9%
Pukaregården 1349 22,7% 23,9% 21,3% 32,2% 8,7% 47,1% 52,9% 0,3% 1,0%
Tomaslunden 1411 20,5% 32,4% 21,5% 25,7% 7,3% 52,9% 47,1% 0,1% 0,8%
Vetlanda Flugeby-Näsby 1470 21,0% 27,3% 25,2% 26,4% 8,7% 50,6% 49,4% 0,3% 0,7%
Ökna-Karlstorp 851 12,2% 22,8% 26,1% 38,9% 6,3% 51,8% 48,2% 2,7% 1,8%
Vetlanda 20417 17,5% 28,6% 24,2% 29,7% 8,1% 50,4% 49,6% 0,6% 1,2%

http://www.val.se