Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eksjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blåsippan 931 19,8% 24,4% 23,5% 32,3% 9,9% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%
Gamla Stan m.fl. 1429 18,8% 24,7% 18,3% 38,2% 7,8% 44,9% 55,1% 0,6% 1,3%
Grevhagen 1459 15,9% 30,2% 24,9% 29,1% 6,8% 49,3% 50,7% 0,5% 0,8%
Hult 756 17,1% 28,7% 29,8% 24,5% 8,6% 53,4% 46,6% 0,8% 1,2%
Höreda 1141 16,7% 28,0% 30,0% 25,3% 8,2% 52,0% 48,0% 0,3% 1,2%
Ingatorp-Hjältevad 1240 12,0% 22,4% 26,5% 39,0% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2% 1,5%
Kaffekullen m. landsbygd 770 10,9% 33,1% 28,8% 27,1% 6,1% 51,7% 48,3% 1,2% 0,9%
Kvarnarp 1081 15,6% 32,8% 32,9% 18,6% 6,9% 50,1% 49,9% 0,6% 0,8%
Mariannelund-Hässleby-Kråkshult 1432 15,2% 22,2% 26,5% 36,1% 6,4% 51,4% 48,6% 0,9% 0,8%
Norrtull 1066 17,8% 28,1% 25,3% 28,7% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 0,6%
Sjöängen/Prästängen m.fl. 1669 20,9% 28,4% 20,1% 30,6% 8,0% 46,4% 53,6% 0,9% 1,1%
Eksjö 12974 16,7% 27,3% 25,5% 30,6% 7,4% 49,5% 50,5% 0,7% 1,0%

http://www.val.se