Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lessebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeberga 802 14,2% 23,7% 25,9% 36,2% 6,6% 49,5% 50,5% 2,4% 2,2%
Hovmantorp V 1161 14,6% 33,6% 25,9% 25,9% 7,8% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%
Hovmantorp Ö 1306 18,3% 28,3% 22,5% 30,9% 8,2% 52,5% 47,5% 0,8% 1,5%
Lessebo N 1011 13,7% 22,4% 26,7% 37,2% 7,0% 49,3% 50,7% 0,6% 1,3%
Lessebo S 904 15,3% 31,2% 24,3% 29,2% 8,1% 51,4% 48,6% 1,5% 1,7%
Ljuder 722 12,9% 25,8% 28,1% 33,2% 7,2% 49,9% 50,1% 2,9% 0,6%
Lessebo 5906 15,1% 27,8% 25,3% 31,7% 7,6% 50,4% 49,6% 1,3% 1,5%

http://www.val.se