Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tingsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1745 13,6% 24,3% 25,0% 37,1% 6,8% 50,7% 49,3% 1,1% 0,8%
S Sandsjö 790 13,7% 23,7% 27,0% 35,7% 6,5% 52,2% 47,8% 2,4% 0,6%
Tingsryd 1 1275 18,1% 26,7% 23,2% 32,0% 8,7% 49,2% 50,8% 0,5% 0,9%
Tingsryd 2 1650 17,8% 24,3% 22,4% 35,5% 8,4% 49,3% 50,7% 0,6% 0,7%
Urshult 1431 13,3% 28,2% 25,9% 32,5% 6,3% 52,4% 47,6% 2,9% 1,3%
Väckelsång 1246 15,2% 27,7% 28,1% 29,0% 6,7% 49,3% 50,7% 0,6% 0,7%
Älmeboda-Linneryd 1468 12,1% 25,7% 26,5% 35,8% 6,0% 50,8% 49,2% 2,2% 0,6%
Tingsryd 9605 14,9% 25,8% 25,3% 34,1% 7,1% 50,5% 49,5% 1,4% 0,8%

http://www.val.se