Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alvesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alvesta N 1166 20,7% 24,2% 21,6% 33,5% 6,3% 49,4% 50,6% 0,6% 3,2%
Alvesta S-Blädinge 1867 17,7% 27,7% 22,9% 31,7% 7,2% 49,7% 50,3% 0,5% 1,2%
Alvesta V 1164 15,6% 29,0% 30,5% 24,9% 7,3% 51,1% 48,9% 0,3% 1,5%
Aringsås 1351 15,6% 32,1% 28,5% 23,8% 7,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,3%
Hjortsberga 754 16,3% 33,2% 24,4% 26,1% 7,2% 52,1% 47,9% 1,1% 1,3%
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1293 15,5% 36,0% 23,6% 25,0% 7,7% 51,6% 48,4% 0,4% 0,7%
Moheda Ö 1001 15,0% 33,5% 26,4% 25,2% 9,0% 52,4% 47,6% 0,2% 1,3%
Skatelöv 1195 17,4% 29,8% 26,4% 26,4% 8,5% 51,3% 48,7% 0,9% 1,0%
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1763 14,8% 26,4% 25,6% 33,1% 7,3% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Vislanda 1788 16,4% 27,9% 24,9% 30,8% 8,1% 50,4% 49,6% 0,6% 0,8%
Västra Torsås 877 14,8% 25,2% 28,8% 31,1% 7,4% 52,0% 48,0% 1,8% 0,9%
Alvesta 14219 16,4% 29,3% 25,6% 28,8% 7,5% 50,7% 49,3% 0,6% 1,3%

http://www.val.se