Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älmhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1518 18,5% 27,9% 21,2% 32,3% 6,9% 47,8% 52,2% 1,0% 4,9%
Diö-Stenbrohult 1008 17,5% 30,3% 25,2% 27,1% 8,0% 50,1% 49,9% 0,4% 1,6%
Gemön-Möckeln 1552 17,0% 31,3% 22,9% 28,7% 7,2% 48,8% 51,2% 0,8% 2,6%
Göteryd 1584 14,6% 26,6% 27,7% 31,1% 6,2% 52,1% 47,9% 1,5% 1,6%
Haganäs 990 15,4% 24,2% 25,6% 34,8% 5,8% 45,6% 54,4% 0,8% 2,7%
Häradsbäck-Bråthult 1020 16,3% 26,6% 29,6% 27,5% 8,1% 54,4% 45,6% 1,3% 1,4%
Klöxhult 1572 17,8% 37,0% 23,8% 21,4% 9,0% 52,4% 47,6% 1,1% 3,9%
Norregård 1222 14,3% 39,1% 24,9% 21,7% 5,1% 48,3% 51,7% 1,1% 2,5%
Virestad-Eneryda 1337 15,6% 28,1% 25,4% 30,8% 7,9% 51,8% 48,2% 1,7% 1,6%
Älmhult 11803 16,4% 30,3% 24,9% 28,3% 7,2% 50,2% 49,8% 1,1% 2,6%

http://www.val.se